Koolitused

Muud teenused
Registrid Soomes
Tuleohutusteenused
Lisateave

Tõlketeenus - soome-eesti, eesti-soome


Pakume soome keele suulist ja kirjalikku tõlketeenust järgnevates valdkondades:

  • tehniliste tekstide tõlkimine
  • ehitusalaste , majandus- ja õigusalaste tekstide tõlkimine
  • dokumentide tõlkimine
  • lihttekstide tõlkimine
  • kodulehtede tõlkimine
  • tööotsimise-, tööpakkumise- ja müügikuulutuste tõlkimine
  • järeltõlge läbirääkimistel, loengutel, seminaridel, presentatsioonidel
  • CV tõlkimine

Hinnakiri

1. Soome-eesti, eesti-soome kirjalik tõlge (1 lk) *            13,50 eur
Hinnakiri sisaldab ühe lehekülje grammatiliselt ja keeleliselt korrektset tõlget  1 lk= 1800 tähemärki. Miinimumtasu 0,5 lehekülge.

2.Suuline sünkroontõlge (1 h)                                               64 eur


Hindadele lisandub 20% käibemaks.

Hinnalisad/ täiendavad teenused
Kiirtõlge (enam kui 5 lehekülge päevas) 25-40%
Täiendav keeleline toimetamine inimese poolt, kellele sihtkeel on emakeeleks  ?


Küsimused ja hinnapäringud
Tel +372 56 44 054