Koolitused

Muud teenused
Registrid
Tuleohutusteenused
Lisateave
Koolituse informatsioon
Koolitus :Soome tööohutuskaardikoolitus
Valdkond :Soome tööohutus
Korraldaja/Lektori nimi :Tondi Koolituskeskus
Aeg :28.11.2019 09:00
Sihtrühm :Soomes töötavad töölised (ehitajad,koristajad, keevitajad, autojuhid jne)
Linn :Tartu
Toimumiskoht :Riia 181A, Tartu Teaduspark
Hind :90,00 EUR (sh 20% käibemaks)
Kaart :
Tutvustus :

Soome tööturvalisuskaart

Soome tööohutuskaardi koolitusel (roheline kaart) käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks. Kursus viiakse läbi eesti keeles.

Igale ühepäevase kursuse edukalt läbinule väljastatakse plastikust tööohutuskaart (työturvallisuuskortti), mis kehtib 5 aastat. Kõik koolituse läbinud isikud registreeritakse Soome Tööohutuskeskuses (Työturvallisuuskeskus).

Kursuse sisu:  
1. Ühine tööpaik
Ühise tööpaiga ohutus, tellija/teenuse osutaja tehtav valik, lepingu koostamine, tellija, teenuse osutaja,renditöö,risikianalüüs, töökaitsega seotud vastutused, tööandja vastutus ja kohustused, ühise tööpaiga töökaitse organisatsioon, töötervishoid
2. Ühine ohutus
põhimõte null ohutust, majanduslikud mõjud, risikijuhtimine, koormatustegurid.
3. Tutvustus
Tutvustuse läbiviimine ühises tööpaigas, tutvustusprogrammi sisu
4. Turvaline tööpäev
töövahendite ja masinate,seadmete kasutamine, tõstetööd,töötamine objektil, kus on kukkumisoht, töötamine suletud ja kitsas ruumis, kemikaalidest lähtuva ohu arvestamine, muud eritööd, tööpäeva lõpetamine ühises tööpaigas
5. Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral
tegutsemine häireolukorras,hädaabikõne, gaasioht

Koolituspäeva lõpus osalejad sooritavad kirjalikult valikvastustega testi.
Koolituse toimumise aeg ja maht: 9.00-17.00 (9 AH)
Koolituse hind sisaldab õppematerjale, toitlustust, ajutise kehtivusajaga tunnistust, plastikust tunnistust.

LEKTOR:
Tanel Liiker - omab pikaajalist töö ja koolitaja kogemust tule- ja tööohutuse valdkonnas
või
Kalev Liibert - omab pikaajalist töö ja koolitaja kogemust tule- ja tööohutuse valdkonnas.

Registreeritud töötule
Töötukassa koolituskaardiga koolitusel osaleda soovijal palume koolitusele registreerimiseks täita  vorm "Töötuna registreerimine"


Antud koolitus on juba toimunud. Vali uus koolituspäev.