Koolituse informatsioon
Koolitus : Eesti tuletöö tegija koolitus
Korraldaja/Lektori nimi : Tanel Liiker
Keel :
Aeg : Teisipäev 20.04.2021 09:00-16:00 Vaata teisi aegu
Sihtrühm : Tuletöödega tegelevad töölised, ehitajad, laevaehitajad, keevitajad
Linn : Tallinn
Toimumiskoht : Pärnu mnt 142 Tallinn (Vaata kaarti)
Hind : 60.00 EUR (+km)

Eesti tuletöö tegija koolitus

Tuleohutusalast täiendusõpet korraldatakse eesmärgil süvendada tule- ja plahvatusohtliku protsessi teostamisega seotud allüksuste töötajate ja tuletöö tegijate tuleohutusalaseid teadmisi, õpetada tundma nende tööde ja protsesside tuleohutusnõudeid ning tulekahju puhkemise või õnnetuse korral tegutsemise korda.
Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Tuletööde all on käsitletavad järgmised tööd: gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli jootmine ja lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine, sepatöö, küttekoldevälise tule tegemine.

Tuletöid teostaval isikul peab olema ohutusteadlikkust tõendav dokument – tuleohutustunnistus. Igale koolituse läbinule väljastakse koolituspäeva lõpus plastikust tuleohutustunnistuse. Dokumendi kehtivusaeg on kuni 5 aastat. Plastikkaart väljastatakse koheselt peale koolituspäeva lõppu.


KOOLITUSEL LÄBITAVAD TEEMAD:

1. Tulekahju – põhjused, levik, tagajärg
2. Tulekahjude ennetamine ja objekti tuleohutusnõuded
3. Esmased tulekustutusvahendi - päästevahendid
4. Objektil tehtava tule – ja plahvatusohtliku protsessi (ainete, materjali) lühiiseloomustus
5. Tuletööde liigid
6. Nõuded tuletöid teostavale töötajale
7. Tuletööde dokumentatsioon
8. Tuletöökoha ettevalmistamine
9. Erinõuded erinevate tuletööde teostamisel
10. Tegutsemine tulekahju korral
11. Inimeste evakueerimine
12. Päästemeeskonna ja lisajõudude vastuvõtmine.
Praktiline kustutusharjutus 6 kg kustutitega.

KOOLITUSE KESTVUS 9.00 -16.00 (6 h)
Koolituse hind sisaldab õppematerjale, toitlustust ja plastikust tuletöötunnistust!

LEKTOR: Tanel Liiker - omab pikaajalist töö ja koolitaja kogemust tule- ja tööohutuse valdkonnas.

Registreeritud töötule
Töötukassa koolituskaardiga koolitusel osaleda soovijal palume koolitusele registreerimiseks täita  vorm "Töötuna registreerimine"


Töötukassa koolituskaardiga koolitusel osaleda soovijal palume koolitusele registreerimiseks täita vorm "Töötuna registreerimine"
Registreeritud töötule

Registreeri koolitusele ja vormista tasumiseks tellimusTöötuna registreerimine
Maksja: *
Firmanimi või ees- ja perekonnanimi
Tänav/Talu/Maja ja korteri number: *
NB! Tunnistused (plastikkaardid) postitatakse AINULT maksja postiaadressile.
Linn/asula/küla: *
Maakond: *
Postiindeks: *
Postiindeksi leiad siit: post.ee
E-posti aadress: *
Telefoni number: *
Numbri ette märkida riigisuunakood nt +372XXXXXX, vältige tühikuid
Lisainfo (täida vajadusel):
Soovin arvet: Märkida ärikliendil. Peale käesoleva tellimuse tasumist ärikliendi poolt, esitatakse arve e-posti teel hiljemalt koolituse toimumise päeval.
Osalejaid:
Eesnimi #1 : *
Perekonnanimi #1 : *
Isikukood #1 : *
E-posti aadress #1 : *
Telefoni number #1 : *