Koolituse informatsioon
Koolitus : Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika)
Korraldaja/Lektori nimi : Lembit Liiker
Keel :
Aeg : Teisipäev 13.04.2021 09:00-17:00 Vaata teisi aegu
Sihtrühm : Tuletöödega tegelevad töölised, laevaehitajad, elektrikud, keevitajad jt
Linn : VEEBIKOOLITUS
Toimumiskoht : (Vaata kaarti)
Hind : 105.00 EUR (+km)
Loe tutvustust

Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (VEBINAR)

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju. Ta mõistab tuletööde eelneva planeerimise ja tuletööloa tähtsust ning oskab teha tuletöid ohutult.

Tuletöö on töö, mille tegemisel tekib sädemeid või selleks kasutatakse leeki või muud kuumust ning tekib tulekahjuoht. Kursus viiakse läbi eesti keeles.Igale kursuse edukalt läbinule väljastatakse plastikust tuletöötunnistus (tulityökortti), mis kehtib 5 aastat ja on kehtiv Põhjamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis) ja Eestis. Kõik koolituse läbinud isikud registreeritakse Soome Päästeala Keskorganisatsioonis (SPEK-is).
NB! Vastavalt Eesti tuleohutuse seadusele Põhjamaa tuletöökaarti aktsepteeritakse Eestis tuletöötunnistusena.

Kursuse sisu:
1. Mis on tuletöö. Tuletöökohad.
2. Tuletöökeskkonna ohud ja nende ennetamine.
3. Seadustest tulenevad kohustused ja vastutus.
4. Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja kasutamine.
5. Tegevus õnnetuse puhul.
6. Tuletööluba.

I osa - teooria vebinarina (maht 7 AH):

8.50-9.05 Registreerimine
9.05-11.00 Esmased kustutusvahendid, põlemisprotsess
11.15-12.00 Tuletööd vastavalt tuletööloale
12.00-12.30 Lõuna
12.30-13.30 Seadusandlus, vastutus
13.30.-14.30 Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja  kasutamine  Turvameetmed  tuletöödel

II osa - praktika /tulekustuti kasutamise harjutus (maht 1 AH)
*aeg II osa läbimiseks lepitakse kokku lektoriga I osa lõpus.

- Praktiline õppus,tulekustutiga, kustutustekk, sädemete levimine,  test

Tunnistus väljastatakse peale praktika osa läbimist ja testi sooritamist.

Registreeritud töötule
Töötukassa koolituskaardiga koolitusel osaleda soovijal palume koolitusele registreerimiseks täita  vorm "Töötuna registreerimine"


Koolitusele ei saa enam registreerida!