Niiskete ruumide hüdroisolatsiooni paigaldaja: VTT pädevustunnistus.

(Märkätilojen vedeneristäjä: VTT-henkilösertifikaatti)


VTT-henkilösertifikaatilla osoitat pätevyytesi työnantajalle ja muille kysyjille esim. työn tilaajille.


Taotlemine
Sertifikaadi taotlemiseks esitatakse kirjalik taotlus (vorm antakse koolitusepäeval), millele lisatakse koolituse edukat läbimist tõendav tunnistus ja näidis praktilisest tööst ja isiku foto. 

Koolitus
Niiskete ruumide ehitaja koolitust viivad läbi VTT poolt heaks kiidetud õppeasutused/õpetajad.  

 

Töökogemus

Pädevustunnistust taotleval isikul peab olema ehituskogemust 18 kuud seal hulgas kogemus niiskete ruumide ehitamisel.


Aruandluse esitamine

Pädevustunnistuse omaja on kohustatud:
- pidama aruandlust tehtud tööde kohta- 1 tööpäevik iga töömaa kohta.
- postitama tööpäeviku koopiad VTT-le 1-2 korda aastas.
 

Täiendkoolitus
Pädevustunnistuse omaja on kohustatud:
- osalema niiskete ruumide täiendkoolitustel iga ühe aasta järel.
- pidama päevikut läbitud koolituste kohta.
- saatma teateid läbitud koolituste kohta VTT-le (sealhulgas materjali valmistaja koolituse ja ettevõtte sisese koolituse kohta)


Isikuandmete esitamine

Pädevustunnistuse omaja on kohustatud:

- teavitama VTT-d kontaktandmete (aadress, telefon jms)  muudatustest.


Aastamaks
Pädevustunnistuse omaja on kohustatud:
maksma pädevustunnistuse aastamaksu 125 € / aastas*  Hinnale lisandub kehtiv käibemaks.

*Aastamaks ei ole kalendriaasta eest vaid kaardi kehtivuse aasta eest.
 

VTT isikukaart - VTT-henkilösertifikaattikortti


Pädevustunnise omaja saab  VTT-lt isikliku kaardi. Kaart on krediitkaardi suurune , mitmevärviline ja millele on märgitud isiku nimi, pilt, tunnistuse number. Kaart kehtib aasta ja see uuendatakase peale aastamaksu tasumist.
 

Kehtivusaeg

Niiskete ruumide hüdroisolatsiooni paigaldaja VTT pädevustunnistus kehtib 2 aastat.
Pädevustunnistus pikeneb automaatsel kahe aasta kaupa, kui oled nõuete kohaselt enne sertifikaadi kehtivusaja lõppu tööpäevikuid ja koolituse läbimise teateid esitanud.

Sertifikaat kaotab kehtivuse aastamaksu mitte tasumise korral. Koheselt tuleb teavitada VTT-d ka kontaktandmete (aadress, telefon) muudatustest.

Tagasi