Niiskete ruumide hüdroisolatsiooni paigaldaja: Eurofins pädevustunnistus.

(Märkätilojen vedeneristäjä: Eurofins-henkilösertifikaatti)


Eurofins-henkilösertifikaatilla osoitat pätevyytesi työnantajalle ja muille kysyjille esim. työn tilaajille.

Koolituse tunnistus
Eurofins sertifikaadi taotlemiseks tuleb läbida teooria koolitus ning esitada lektorile praktilise töö näidis. Praktilise näidistöö esitamise kohana aktsepteeritakse  koolitatava poolt nimetatud Soomes või Eestis asuval ehitusobjektil olevat vannituba, sauna vms niisket ruumi.

Taotlemine
Sertifikaadi taotlemiseks esitatakse kirjalik taotlus Eurofins Expert Services Oy-le, millele lisatakse koolituse edukat läbimist tõendav tunnistus mille saab peale edukat näidistöö esitamist. 

Koolitus
Niiskete ruumide ehitaja koolitust viivad läbi Eurofins Expert Service poolt heaks kiidetud õppeasutused/õpetajad. 

Töökogemus
Pädevustunnistust taotleval isikul peab olema kogemust ehitusvaldkonnas 18 kuud.

Aruandluse esitamine
Pädevustunnistuse omaja on kohustatud:
- pidama aruandlust tehtud tööde kohta.
- postitama tööpäeviku koopiad Eurofins-le 1-2 korda aastas.

Täiendkoolitus

Pädevustunnistuse omaja on kohustatud:
- osalema niiskete ruumide täiendkoolitustel iga ühe aasta järel.
- pidama päevikut läbitud koolituste kohta.
- saatma teateid läbitud koolituste kohta Eurofinsile (sealhulgas materjali valmistaja koolituse ja ettevõtte sisese koolituse kohta)

Isikuandmete esitamine
Pädevustunnistuse omaja on kohustatud:
- teavitama Eurofins-d kontaktandmete (aadress, telefon jms)  muudatustest.

Aastamaks
Pädevustunnistuse omaja on kohustatud:
maksma pädevustunnistuse aastamaksu 125 € / aastas*  Hinnale lisandub kehtiv käibemaks.

*Aastamaks ei ole kalendriaasta eest vaid kaardi kehtivuse aasta eest.
 
Eurofins isikukaart - Eurofins-henkilösertifikaattikortti
Pädevustunnise omaja saab  Eurofinsilt isikliku kaardi. Kaart on krediitkaardi suurune , mitmevärviline ja millele on märgitud isiku nimi, pilt, tunnistuse number. Kaart kehtib aasta ja see uuendatakase peale aastamaksu tasumist.

Kehtivusaeg
Niiskete ruumide hüdroisolatsiooni paigaldaja Eurofins pädevustunnistus kehtib 2 aastat.
Pädevustunnistus pikeneb automaatsel kahe aasta kaupa, kui oled nõuete kohaselt enne sertifikaadi kehtivusaja lõppu tööpäevikuid ja koolituse läbimise teateid esitanud.

Sertifikaat kaotab kehtivuse aastamaksu mitte tasumise korral. Koheselt tuleb teavitada Eurofins-i ka kontaktandmete (aadress, telefon) muudatustest.

Tagasi