Koolitusosakud ettevõtetele (EAS-i programm)

Koolitusosak on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt pakutav sihtotstarbeline toetus koolitusteenuse ostmiseks. Koolitusosaku abil saavad FIEd, mikro- ja väikeettevõtted hankida koolitusteenust organisatsioonidelt, kes on kantud teenusepakkujate nimekirja.
Tondi Koolituskeskus (Kustutaja OÜ) on kantud teenusepakkujate nimekirja ning seeläbi on võimalik koolitusosaku toetusmeetme raames osta kõiki Tondi Koolituskeskuse poolt pakutavaid tööalaseid täiendkoolitusi.

Koolitusosakute toetusmeedet kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Programmi eelarve aastaks 2009 on 5 mln krooni.
Taotluste vastuvõtmist alustatakse 03. augustil 2009. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

 
Koolitusosaku toetusmeetme eesmärk

Tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks.

Milleks toetust antakse?

Toetust antakse ettevõtte töötajate tööalaseks täiendkoolitamiseks. 

Kes saab toetust taotleda?

Taotlejaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja või Eesti äriregistris registreeritud mikro- ja väikeettevõtja.

Kui suur on toetus?

Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni projekti kohta.
Finantseeritakse kuni 100% tehtud koolituskuludest.

Lähemalt koolitusosakute programmist loe EAS-I kodulehelt www.eas.ee

Juhul, kui Teie ettevõttel ei jätku aega või kogemusi taotluste esitamiseks soovitab Tondi Koolituskeskus pöörduda abi ja informatsiooni saamiseks meie koostööpartnerist konsultatsioonibüroo poole. 

KOOLITUSOSAKU TAOTLUSTE ESITAMINE JA TEEMAKOHANE KONSULTATSIOON ON KLIENTIDELE TASUTA!

Toomas Mirka
konsultant
Tel +3725094366
E-post:
toomas@raamatupidamine.ee
Tagasi