Koolituse informatsioon
Koolitus : Põhjamaade tuletöökaardi koolitus
Korraldaja/Lektori nimi : Tanel Liiker
Keel :
Aeg : Teisipäev 07.02.2023 09:00-17:00 Vaata teisi aegu
Sihtrühm : Tuletöödega tegelevad töölised, laevaehitajad, elektrikud, keevitajad jt
Linn : Tallinn
Toimumiskoht : Pärnu mnt 142 Tallinn (Vaata kaarti)
Hind : 105.00 EUR (+km)
Loe tutvustust

Põhjamaade tuletöökaardi koolitus

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju. Ta mõistab tuletööde eelneva planeerimise ja tuletööloa tähtsust ning oskab teha tuletöid ohutult.

Tuletöö on töö, mille tegemisel tekib sädemeid või selleks kasutatakse leeki või muud kuumust ning tekib tulekahjuoht. Kursus viiakse läbi eesti keeles.Igale kursuse edukalt läbinule väljastatakse plastikust tuletöötunnistus (tulityökortti), mis kehtib 5 aastat ja on kehtiv Põhjamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis) ja Eestis. Kõik koolituse läbinud isikud registreeritakse Soome Päästeala Keskorganisatsioonis (SPEK-is).
NB! Vastavalt Eesti tuleohutuse seadusele Põhjamaa tuletöökaarti aktsepteeritakse Eestis tuletöötunnistusena.

Kursuse sisu:
1. Mis on tuletöö. Tuletöökohad.
2. Tuletöökeskkonna ohud ja nende ennetamine.
3. Seadustest tulenevad kohustused ja vastutus.
4. Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja kasutamine.
5. Tegevus õnnetuse puhul.
6. Tuletööluba.

Ajakava:
8.50-9.05 Registreerimine
9.05-11.00 Esmased kustutusvahendid, põlemisprotsess
11.00-12.00 Praktiline õppus,tulekustutiga, kustutustekk, sädemete levimine
12.00-12.30 Lõuna
12.30-13.30 Tuletööd vastavalt tuletööloale
13.30-15.30 Seadusandlus, vastutus
15.30.-16.15 Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja  kasutamine  Turvameetmed  tuletöödel
16.30-17.00 Test

Koolituse toimumise aeg ja maht: 9.00-17.00 (8 AH)


Koolitusele ei saa enam registreerida!