Koolituse informatsioon
Koolitus :Põhjamaade tuletöökaardi koolitus
Valdkond :Soome töö- ja tuletööohutus
Korraldaja/Lektori nimi :Tondi Koolituskeskus
Sihtrühm :Tuletöödega tegelevad töölised, laevaehitajad, elektrikud, keevitajad jt
Tutvustus :

Põhjamaade tuletöökaardi koolitus

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju. Ta mõistab tuletööde eelneva planeerimise ja tuletööloa tähtsust ning oskab teha tuletöid ohutult.

Tuletöö on töö, mille tegemisel tekib sädemeid või selleks kasutatakse leeki või muud kuumust ning tekib tulekahjuoht. Kursus viiakse läbi eesti keeles.Igale kursuse edukalt läbinule väljastatakse plastikust tuletöötunnistus (tulityökortti), mis kehtib 5 aastat ja on kehtiv Põhjamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis) ja Eestis. Kõik koolituse läbinud isikud registreeritakse Soome Päästeala Keskorganisatsioonis (SPEK-is).
NB! Vastavalt Eesti tuleohutuse seadusele Põhjamaa tuletöökaarti aktsepteeritakse Eestis tuletöötunnistusena.

Kursuse sisu:
1. Mis on tuletöö. Tuletöökohad.
2. Tuletöökeskkonna ohud ja nende ennetamine.
3. Seadustest tulenevad kohustused ja vastutus.
4. Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja kasutamine.
5. Tegevus õnnetuse puhul.
6. Tuletööluba.

Ajakava:
8.50-9.05 Registreerimine
9.05-11.00 Esmased kustutusvahendid, põlemisprotsess
11.00-12.00 Praktiline õppus,tulekustutiga, kustutustekk, sädemete levimine
12.00-12.30 Lõuna
12.30-13.30 Tuletööd vastavalt tuletööloale
13.30-15.30 Seadusandlus, vastutus
15.30.-16.15 Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja  kasutamine  Turvameetmed  tuletöödel
16.30-17.00 Test

Koolituse toimumise aeg ja maht: 9.00-17.00 (8 AH)

Koolituskalender

Kuupäev Koolituse nimetus Linn Keel Hind (+km)
Märts 2023
28.03.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika) VEEBIKOOLITUS 105.00
28.03.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (vene keeles) (VEBINAR) VEEBIKOOLITUS 105.00
28.03.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tallinn 105.00
28.03.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (vene keeles) Tallinn 105.00
28.03.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (vene keeles) NARVA 105.00
29.03.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tartu 105.00
Aprill 2023
04.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika) VEEBIKOOLITUS 105.00
04.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (vene keeles) (VEBINAR) VEEBIKOOLITUS 105.00
04.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tallinn 105.00
04.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (vene keeles) Tallinn 105.00
11.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika) VEEBIKOOLITUS 105.00
11.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (vene keeles) (VEBINAR) VEEBIKOOLITUS 105.00
11.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tallinn 105.00
11.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (vene keeles) Tallinn 105.00
18.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika) VEEBIKOOLITUS 105.00
18.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (vene keeles) (VEBINAR) VEEBIKOOLITUS 105.00
18.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tallinn 105.00
18.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (vene keeles) Tallinn 105.00
19.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tartu 105.00
25.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika) VEEBIKOOLITUS 105.00
25.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (vene keeles) (VEBINAR) VEEBIKOOLITUS 105.00
25.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tallinn 105.00
25.04.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (vene keeles) Tallinn 105.00
Mai 2023
03.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tallinn 105.00
03.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika) VEEBIKOOLITUS 105.00
09.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tallinn 105.00
09.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika) VEEBIKOOLITUS 105.00
10.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tartu 105.00
16.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (vene keeles) NARVA 105.00
16.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tallinn 105.00
16.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika) VEEBIKOOLITUS 105.00
23.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tallinn 105.00
23.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika) VEEBIKOOLITUS 105.00
24.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tartu 105.00
30.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardi koolitus Tallinn 105.00
30.05.2023 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus (VEBINAR+praktika) VEEBIKOOLITUS 105.00