Koolituse informatsioon
Koolitus :Põhjamaade katusekatte-ja hüdroisolatsiooni tuletöökaardikoolitus(must kaart)
Valdkond :Töö- ja tuletööohutus
Korraldaja/Lektori nimi :Tondi KK
Sihtrühm :Katusel tuletöödega tegelevad töölised
Tutvustus :

Põhjamaade katusekatte- ja hüdroisolatsioonitööde tuletöökoolitusel

arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Nimetatud kaart nn must kaart on vajalik nii katuse kui ka vundamendi hüdroisolatsiooni (bituumen) paigaldajal .
Põhjamaa tuletöökaardi koolituse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju. Ta mõistab tuletööde eelneva planeerimise ja tuletööloa tähtsust ning oskab teha tuletöid ohutult.
Tuletöö on töö, mille tegemisel tekib sädemeid või selleks kasutataleeki või muud kuumust ning tekib tulekahjuoht. Koolitus viiakse läbi eesti keeles.

Igale kursuse edukalt läbinule väljastatakse plastikust tuletöötunnistus (tulityökortti), mis kehtib 5 aastat ja on kehtiv Põhjamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis). Kõik koolituse läbinud isikud registreeritakse Soome Päästeala Keskorganisatsioonis (SPEK-is).

Kursuse sisu:
1. Mis on tuletöö. Tuletöökohad.
2. Tuletöökeskonna ohud ja nende ennetamine.
3. Seadustest tulenevad kohustused ja vastutus.
4. Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja kasutamine.
5. Tegevus õnnetuse puhul.
6. Tuletööluba.
Ajakava, maht 9 ah:

 

9.00-9.15

Registreerimine
9.15-10.30 Tulekahjud, põlemisprotsess
10.30-12.00 Esmased tulekustutusvahendid
12.00-12.30 Lõuna
12.30-13.30 Bituumen ja katusekattematerjalid
13.30-14.00 Seadusandlus
14.00-15.00 Tuletööde turvameetmed, Tuletöödeluba
 15.00-15.30 Praktiline harjutus
 15.30-16.00  Eksam
Koolituse hind sisaldab õppematerjale ja toitlustust!

LEKTOR: Lembit Liiker - omab pikaajalist töö ja koolitaja kogemust tule- ja tööohutuse valdkonnas.

Registreeritud töötule
Töötukassa koolituskaardiga koolitusel osaleda soovijal palume koolitusele registreerimiseks täita  vorm "Töötuna registreerimine"

Koolituskalender

Kuupäev Koolituse nimetus Linn Keel Hind (+km)