Koolitused

Muud teenused
Registrid
Tuleohutusteenused
Lisateave

VastuuGroup -
usaldusväärsete Soomes tegutsevate ettevõtete inforegister

Suomen Tilajavastuu OY uus ärinimi on Vastuu Group OY, mis kuulub viiele suurimale Soome ehitusala liidule: Soome Ehitusettevõtete Liidu (RALA) , Soome Elektri- ja Telekommunikatsiooni Ettevõtete Liidu (STUL), Soome Kinnisvarahaldajate Liidu,  Ehitustööstuse Liidu ja Majaehitustööstuse Liidule. Kustutaja OÜ on Vastuu Group ametlik esindaja Baltimaades.

Usaldusväärne Partner teenus aitab tellijal ja alltöövõtjal mugavalt täita Soome tellija vastutuse seadusest, Soome maksunumbri seadusest ja Soome tööohutusseadusest tulenevate andmete ja tõendite kogumise, säilitamise ja selgitamise kohustust.


30.09.2019 seisuga Usaldusväärne Partner register haldab ja edastab tellijatele üle 62 500 Soomes tegutseva ettevõtte andmeid.

Usaldusväärne Partner registrist:
- internetipõhine register, mis kogub ja koondab kõigi Soomes ehitus- ja kinnisvarahoolduse alal tegutsevate alltöövõtjate andmeid ja töötleb tellijale sobivasse vormi- raportisse;
- raportid on digitaalsed;
- registreeritud ettevõtete andmeid uuendatakse iga kuiselt, et Tellijale või koostööpartnerile jõuaks võimalikult ajakohane ja usaldusväärne informatsioon registreeritud ettevõtte kohta;
- registreeritud ettevõtet , tellijat või koostööpartnerit teavitatakse koheselt puudulikest andmetest, mis võivad takistada altöövõtulepingu sõlmimist  või lepingulise suhte jätkamist tellijaga;
- registriga saavad liituda kõik Soomes tegutsevad Soome ja Eesti ettevõtted;
- iga liitunud ja registrisse kantud ettevõte võib kasutada Usaldusväärse Partneri (Luotettava Kumppani) märki oma ettevõtet tutvustava sümboolikana.

HINNAKIRI:
1. Eesti ettevõtte Luotettava Kumppani teenus - 200 EUR aastas.
2. Soome ettevõtte Luoetettava Kumppani teenus - 105 EUR aastas + 24% ALV*
* sh ka Eesti ettevõte, millel on Soome registrinumber (Y-tunnus).


Kuidas liituda tilaajavastuu.fi registriga?
1. Prindi välja volikiri (Eesti ettevõttele  ja Soome ettevõttele)
NB! Kui Eesti ettevõttel on  Soome registreerimis number (Y-tunnus) siis tuleb täita ka Soome ettevõtte volikiri.
2. Täida volikirja lahtrid, allkirjasta ja  skaneerituna meili aadressile klienditugi@vastuugroup.fi  või postita Kustutaja OÜ(Tondi Koolituskeskuse) kontorisse  (Pärnu mnt  142 Tallinn 11317).
3. Peale volikirja üle vaatamist saadetakse posti ja meili teel aastamaksu tasumise kohta arve volikirjas näidatud aadressile.
4. Volikirja edastanud ettevõtte andmed kantakse registrisse kahe nädala jooksul peale volikirja ja selle lisade esitamist.

NB! Ettevõtte liitumisest Usaldusväärne Partner registriga ja andmete registreerimisest teavita ka oma tellijaid ning koostööpartnereid!
 
Vastuu Group klienditugi ja esindus Eestis:
Kustutaja OÜ
Tondi Koolituskeskus
Pärnu mnt 142 Tallinn 11317
Telefon:  +372 58 142 142 
e-post: klienditugi@vastuugroup.fi

Lisa:
YIT teatas esimese suure ehitusettevõttena, et kõik tema Soome töömaadel tegutsevad alltöövõtjad (sealhulgas ka välismaised ettevõtted) peavad liituma Tilaajavastuu.fi- infoedastusteenustega alates 2012 aasta algusest. Nii saab ettevõte olla kindel, et kõigil partneritel on kohustused täidetud. Eesti ettevõtete teabe ostavad YIT ja teised Soome ettevõtted Vastuu Group OY’st, kes saab andmed Eesti maksuhaldurilt ja äriregistrist.
YIT OYJ kiri alltöövõtjatele

Juhend Soome ehitusalal tegutsevatele ettevõtetele teabeedastamise ja deklareermiskohustuste täitmiseks