Koolitused

Muud teenused
Registrid
Tuleohutusteenused
Lisateave

Tondi Koolituskeskuse lektorid:

   
 
Lektor alates 1995,
Soome Tööturvalisuskeskuse ja SPEK-i atesteeritud koolitaja, Rootsi Ehitustööstusliidu (BI) poolt akrediteeritud koolitaja.
Tuleohutusalas koolitaja
Kvalifitseeritud tule- ja tööohutusspetsialist
Tuleohutusspetsialisti kutsetunnistus
Lembit Liiker
Lektor alates 2011, Soome Tööturvalisuskeskuse tunnustatud koolitaja, Soome Tuletõrje Liidu tunnustutatud koolitaja, Rootsi Ehitustööstusliidu (BI) poolt akrediteeritud koolitaja, tööohutusspetsialist 
Tanel Liiker
  Lektor alates 2011
Soome Tööturvalisuskeskuse tunnustatud koolitaja, Soome Tuletõrje Liidu tunnustutatud koolitaja, Soome Ehitusliidu (Rakennusliito) endine esindaja Eestis, Rootsi Ehitustööstusliidu (BI) poolt akrediteeritud koolitaja., pikaajaline Soome tööturu infokeskuse konsultant
Kalev Liibert
Kari Lipponen  Lektor alates 2007, VTT tunnustatud koolitaja  
Tavo Pikkmets Eurofins poolt tunnustatud märgade ruumide hüdroisolatsiooni paigaldaja koolituse koolitaja alates 2017, Soome elektriohutuskeskuse SETI tunnustatud koolitaja alates 2017