Koolitused

Muud teenused
Registrid
Tuleohutusteenused
Lisateave

KOOLITUSTEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

Tondi Koolituskeskus (edaspidi Koolituskeskus) kinnitab alljärgnevad üldised tingimused koolitusteenuste osutamisel:

Koolitusele registreerumine

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Koolituskeskuse kodulehel oleva registreerimisvormi kaudu, e-posti või telefoni teel. Peale registreerumist saadetakse tellija e-postile tasumiseks Koolituse tellimus.

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasumine toimub koolitustellimuse alusel. Arve väljastatakse e-posti teel kliendile peale tellimuse laekumist. 

Lepingulistel klientidel või eraldi kokkuleppel toimub tasumine e-posti teel edastatud arve alusel lepingus kokkulepitud tähtaja jooksul panga ülekandega või sularahas.

Tunnistuste  väljastamine

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse edukas läbimine ja koolitustasu maksmine Koolituskeskusele.

Tondi Koolituskeskuse poolt väljastatakse koolituse edukat läbimist tõendavad tunnistused koolitatavale isiklikult või koolitatava esindajale. Koolitatava esindajaks loetakse koolitusteenuse tellinud ja selle teenuse eest tasunud või koolitatava poolt volitatud isikut.

Koolitustellimuse tühistamine, koolituselt puudumine, koolituspäeva muutmine.

Tasutud koolitustellimuse tühistamisest ja koolitusel mitte osalemisest või koolituspäeva muutmise soovist tuleb Koolituskeskust teavitada e-posti teel hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist.
Õigeaegse koolitustellimuse tühistamise korral tagastab Koolituskeskus kliendile 100% tehtud osalustasust. Hilisema teavitamise korral 50% koolitustasust jätab Koolituskeskus endale koolituse haldus ja korralduskulude katteks. Koolituse toimumise päeval või hiljem koolituse tühistamise teavitamise korral koolitustasu ei tagastata.

Juhul, kui klient soovib kasutada tasutud koolitustasu teiste Koolituskeskuselt tellitud koolitusteenuste eest tasumiseks, siis Koolituskeskus mingeid kinnipidamisi tasutud ja tühistatud tellimuse eest ei tee.  

Koolituse tühistamine, muudatused toimumisaja ja –koha suhtes

Koolituskeskusel on planeeritud osalejate arvu mitte registreerumise korral õigus koolitus tühistada  või selle toimumispäeva edasi lükata. Tühistatud koolitusele registreerunud osalejale tagastatakse koolituse eest tasutud ettemaks 100% või ettemaks tasaarveldatakse poolte kokkuleppel uute tulevaste tellitud koolituste teenuste tasuga.
Kõikidest koolitust puudutavatest muudatustest teavitatakse klienti koheselt e-posti või telefoni teel.