Koolitused

Muud teenused
Registrid Soomes
Tuleohutusteenused
Lisateave
KKK- Meile esitatavad korduma kippuvad küsimused on jagatud alagruppidesse:

1. Tööohutuskaardi koolitustest 
2. Töötukassa koolituskaart
3. Tööohutuskaartide dublikaatid
4. Koolituskeskuse asukoht, majutus
5. Koolituskulude deklareerimine

1. Tööohutuskaartidest üldiselt
1.1 Kas isikud, kes on Soome tööohutuskaardi koolitusel varem osalenud on võimalik korduvkoolitus läbida soodsama hinnaga?
Kõikidele varem koolitusel osalenud klientidele teeme soovi korral hinna soodustust kuni 10%. Hinna soodustuse saamiseks tuleks varasemat koolitamisel käimist tõendada sekretärile või koolitust läbi viivale lektorile vana plastikkaardi ette näitamisega.

1.2 Soovin minna Soome tööle koristaja ametikohale. Kas ka minule on nõutav Soome tööohutuskaardi koolituse läbimine?
Soome tööohutuskaardi koolitus on vaja läbida üldjuhul kõigil ühistel töökohtadel töötavatel töölistel sealhulgas ka koristajatel. Et olla kindel, kas nimetatud koolituse läbimine on tööle kandideerimisel vajalik või mitte, selleks konsulteerige eelnevalt oma tööandjaga, tööjõuvahendusfirma esindajaga või kaastöötajatega.

1.3 Kas koolituse eest saab tasuda sularahas koolituspäeval?
Koolituse eest saab tasuda nii ülekandega kui sularahas.Välismaksekorraldusega tasumise korral palume segaduste vältimiseks makset tõendada maksekorralduse koopiaga. Koopia võib kaasa võtta koolituspäval või edastada meili teel aadressile info@koolitamine.ee.

Ajutise tunnistuse koolituse läbimise kohta väljastame ainult teenuse eest tasunud koolitatavatele. Koolitustasu mitte tasunud kuid testi läbinud koolitatavate andmeid ei edastata enne koolituse eest tasumist Soome kaardiandmete  registripidajale nt SPEK, Työturvallisuuskeskus. (Ei kehti lepingulistele klientidele)

1.4 Registreerisin esmaspäevaks teie koolitusele,  mille eest sai ka eelnevalt tasutud. Nüüd selgus, et jõuan Eestisse tagasi alles tuleval kuul. Kuidas ma saaksin oma koolituse ümber registreerida ja mis see ümber registreerimine mulle maksma läheb?
Alati  saab  meie koolitusele tehtud registreerimist muuta  ja see on kliendile tasuta. Ümber registreerimise soovist palume kindlasti teavitada meie sekretäri tel +372 56 44 054 või e-post info@koolitamine.ee. Ümber registreerida saate kõigile meie koolituskalendris näidatud koolituspäevadele. 

1.5 Mulle saabus posti teel Soome tööohutuskaart, millel on minu nimi valesti kirjutatud. Kuigi andsin oma andmed korrektsed. Miks nii juhtus ja kuidas ma saaksin uue ja õige nimega kaardi?

Kirjavead kaardil ei ole sagedased, kuid neid tuleb ette.Kirjavigade põhjused võivad olla järgmised:
a) Koolitatav kirjutas koolitusele registreerimisel oma nime teisiti kui tema isikut tõendaval dokumendil.
Sagedasemad vead tekivad selliste nimedaga kus nimes " ks" asemel kasutatakse "x" (nt Aleksander vs Alexander). On tulnud ette olukordi, kus koolitatav Svjatzeslav nimetab registreerimislehel ennast Slavaks või isikul kellel on kaks eesnime, registreerib ennast koolitusel ainult ühe eesnimega.
b) Täppidega tähed- tehnilistel põhjustel asendab registripidaja tähe " Ü " tähega "Y". Nt Üllar Ülane trükitakse Yllar Ylane). Nb! Sellist tähtede asendust ei loeta grammatiliseks veaks ja plastikkaart on kehtiv.
b) Lektor tõlgendas registreerimislehel koolitatava käekirja andmete registrisse sisestamisel ekslikult valesti.
c) Soome andmetöötleja sisestas  kaartide trükkimisel printerisse andmed valesti.

Plastikkaardile trükitud kirjavigadest palume koheselt teavitada sekretäri tel +372 56 44 054 või e-post  info@koolitamine.ee , kes omakorda selgitab välja kirjavea tekke põhjuse. Juhul, kui kirjaviga tekkis koolitatava poolt antud väärate andmete tõttu tuleb korrektse plastikkaardi tellimiseks esitada kaardi dublikaadi tellimus ja tasuda see.

1.6 Mul on Soome elektritööohutuskaart aga kas ma peaksin läbima ka Põhjamaa tuletöökaardi (sinine kaart) koolituse?

Soomes on nõutav, et kõigil elektritööga tegelevatel töölistel oleks ka tuletöötegija tunnistus (Tulityökortti). 

2. Töötukassa koolituskaart
2.1 Kuigi olen töötuna arvel Pärnu Töötukassas, kas ma saaksin koolituskaardi alusel osaleda ja Teie Tartus toimuval koolitusel?
Eelneval kokkuleppel oma Töötukassa halduriga  saab koolituskaardiga osaleda  kõikidel Tondi Koolituskeskuse koolitustel sõltumata töötu elukohast ja töötu elukoha järgsest Töötukassa osakonna asukohast. 
2.2 Kes teeb töötukassale koolitusele registreerimise teate?
Koolituskaardiga osaleja kohta koolitusele registreerimise teate vormistame ja edastame töötukassale meie. Selleks on vaja meil teada eelnevalt koolitatava isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, töötukassa kliendinumber või isikukood) ja tema  töötukassa piirkonda, kus ta töötuna arvel on.  Koolituse registreerimisteate vormistamiseks andmed saab edastada kodulehel oleva töötule mõeldud registreerimisvormi, telefoni või e-posti vahendusel. Esitatud info põhjal saadame teate elektrooniliselt vastavale piirkondlikule töötukassa osakonnale.

3. Tööohutuskaardi dublikaadid
3.1 Mul varastati rahakott koos Soome tööohutus- ja Põhjamaa tuletöökaardiga. Kuidas ma saaksin need plastikkaardid taastada?
Kaartide taastamiseks vormistage meie kodulehe kaudu dublikaatide tellimus, tasuge see ning ca 30 päeva jooksul peale tellimuse tasumist postitame Teie postiaadressile kaartide dublikaadi.

3.2 Osalesin eelmisel aastal Soomes  ühe teise koolitaja tööohutuskaardi koolitusel. Kas ka mina saaksin Tondi Koolituskeskuse kaudu Soome tööohutuskaardi dublikaadi tellida?
Jah, meie kaudu saavad ka teiste koolitusettevõtete kliendid omale dublikaate tellida, kuid sel juhul peab tellija ise kindel olema, et temal on ikka kehtiv tööohutuskaart. Väärate andmetega tellitud dublikaadi eest tasutud ettemaksu Tondi Koolituskeskus kliendile ei tagasta. Dublikaatide tellimust saab vormistada siit.

4. Asukoht, parkimine, majutus:
4.1  Mis number bussi või trammiga Teie Tallinna koolituskeskuse juurde pääseb?
Info siit: 


4.2 Kas parkimine Tondi Ärikeskuse juures on tasuta?
Jah, parkimine on aadressil Pärnu mnt 142 Tallinn tasuta.

4.2 Kuna soovin osaleda kahel teie koolitusel ja pean öö veetma Tallinnas, siis kas oskate soovitada soodsat majutust Tallinnas?
Mõned soodsamad majutuskohad nt on Hotell Dzingel, Apartment.ee, Teenduskooli Hostel. Kindlasti on neid Tallinnas veel.

5. Koolituskulude deklareerimine
Loe maksuameti kodulehelt.