OÜ KUSTUTAJA
(Tondi Koolituskeskus)

Pärnu mnt 142

11 317Tallinn

 

 

VOLIKIRI

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Linn

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

kuupäev

VOLITAJA:

 

Ees- ja perekonnanimi :

 

Isikukood :

 

Aadress: 

 

VOLITUSE SAAJA:Ees- ja perekonnanimi :Isikukood :

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Käesolevaga volitan VOLITUSE SAAJAT enda eest ja enda nimel allkirjastama OÜ Kustutaja teenuste soetamiseks OÜ Kustutaja-ga vajalikke lepinguid ja muid dokumente, vastu võtma isikutunnistusi, koolitustunnistus jms OÜ Kustutaja-lt.

Volikiri jõustub selle allkirjastamise hetkest ja kehib kuni . . . . . . . . . . . . . . /tähtajatult.


 

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta.


 

Kohustun volikirja lõppemisest koheselt teavitama sellest OÜ Kustutaja kas suuliselt, kirjalikult või e-posti (info@koolitamine.ee) teel.

 

 

 


 

 

VOLITAJA

 


 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  allkiri