Koolitused

Muud teenused
Registrid
Tuleohutusteenused
Lisateave
Koolituse informatsioon
Koolitus :Rootsi tellingupaigaldaja koolitus
Valdkond :Rootsi tööohutus
Korraldaja/Lektori nimi :Tondi KK
Aeg :31.07.2019 09:00
Sihtrühm :Tellingu paigaldajad, ehitajad, projektijuhid
Linn :Tallinn
Toimumiskoht :Pärnu mnt 142 Tallinn
Hind :130,00 EUR (sh 20% käibemaks)
Kaart :
Pärnu mnt 142 Tallinn
Tutvustus :

Rootsi tellingupaigaldaja koolitus (2-9m)

Rootsi tellingupaigaldaja koolitus on suunatud neile, kes teevad kuni 9 m kõrguse töölavaga (neli töötasandit) tellingutega seotud töid, mille puhul projekti teostus põhineb üldisel paigaldusjuhendil. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Rootsis ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks. Kursus ja test viiakse läbi vene keeles.

Igale ühepäevase kursuse edukalt läbinule väljastatakse plastikust tõend (Utbildingbevis), mis kehtib 5 aastat. Kõik koolituse läbinud isikud registreeritakse Rootsi Ehitustööstusliidu andmebaasis.

Kursuse sisu:   
- asjaomase tellingu paigaldamise, lahtimonteerimise ja ümberehitamise kavandi mõistmine;
- turvalisus asjaomase tellingu paigaldamise, lahtimonteerimise või ümberehitamise ajal;
- isikute ja esemete allakukkumise riski ärahoidmise meetmed;
- milliseid turvameetmeid võetakse juhul, kui ilmastikutingimused muutuvad selliselt, et see avaldab negatiivset mõju asjaomase tellingu ohutusele;
- lubatud koormuse tingimused;
- eespool nimetatud paigaldus-, lahtimonteerimis- ja ümberehitustöödega kaasnevad muud riskid.
- ülevaade selle kohta, millised eeskirjad Rootsis tellingute kohta kehtivad;
- kasutusele võetava(te) tellingu(te) tüübihindamistõendi ja paigaldusjuhendi tutvustus.
- valmiselementidest tellingute eri tüüpide ja toodete tutvustus;
- meetodid, kuidas end tellingute paigaldamisel ja lahtimonteerimisel allakukkumise eest kaitsta;
- tellingumaterjali üles ja alla transportimise ning tõstmise meetodid;
- tellingute ankurdamine.

Koolituspäeva lõpus osalejad sooritavad kirjalikult testi.
Koolituse toimumise aeg ja maht: 9.00-16.00 (8 h)

LEKTOR: 
Tanel Liiker - omab pikaajalist töö ja koolitaja kogemust tule- ja tööohutuse valdkonnas, Rootsi Ehitustööstusliidu poolt aktsepteeritud koolitaja.

Registreeritud töötule
Töötukassa koolituskaardiga koolitusel osaleda soovijal palume koolitusele registreerimiseks täita  vorm "Töötuna registreerimine"


Antud koolitus on juba toimunud. Vali uus koolituspäev.