Koolitused

Muud teenused
Registrid
Tuleohutusteenused
Lisateave
Koolituse informatsioon
Koolitus :Põhjamaade tuletöökaardikoolitus
Valdkond :Soome töö- ja tuletööohutus
Korraldaja/Lektori nimi :Tondi KK
Aeg :06.11.2019 09:00
Sihtrühm :Tuletöödega tegelevad töölised, laevaehitajad, elektrikud, keevitajad jt
Linn :Tartu
Toimumiskoht :Riia 181A, 51014 Tartu Teaduspark
Hind :80,00 EUR (sh 20% käibemaks)
Kaart :
Tutvustus :

Põhjamaade tuletöökaardi koolitus

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju. Ta mõistab tuletööde eelneva planeerimise ja tuletööloa tähtsust ning oskab teha tuletöid ohutult.
Tuletöö on töö, mille tegemisel tekib sädemeid või selleks kasutatakse leeki või muud kuumust ning tekib tulekahjuoht. Kursus viiakse läbi eesti keeles.

Igale kursuse edukalt läbinule väljastatakse plastikust tuletöötunnistus (tulityökortti), mis kehtib 5 aastat ja on kehtiv Põhjamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis) ja Eestis. Kõik koolituse läbinud isikud registreeritakse Soome Päästeala Keskorganisatsioonis (SPEK-is).
NB! Vastavalt Eesti tuleohutuse seadusele Põhjamaa tuletöökaarti aktsepteeritakse Eestis tuletöötunnistusena. 

Kursuse sisu:
1. Mis on tuletöö. Tuletöökohad.
2. Tuletöökeskkonna ohud ja nende ennetamine.
3. Seadustest tulenevad kohustused ja vastutus.
4. Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja kasutamine.
5. Tegevus õnnetuse puhul.
6. Tuletööluba.

Ajakava:

8.50-9.05  Registreerimine
9.05-11.00  Esmased kustutusvahendid, põlemisprotsess
11.00-12.00  Praktiline õppus,tulekustutiga, kustutustekk, sädemete levimine
12.00-12.30  Lõuna
12.30-13.30  Tuletööd vastavalt tuletööloale
13.30-15.30  Seadusandlus, vastutus
15.30.-16.15  Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja  kasutamine  Turvameetmed  tuletöödel
16.30-17.00 Test


  

 

Koolituse toimumise aeg ja maht: 9.00-17.00 (8 AH)

LEKTOR: Tanel Liiker- omab pikaajalist töö ja koolitaja kogemust tule- ja tööohutuse valdkonnas

Registreeritud töötule
Töötukassa koolituskaardiga koolitusel osaleda soovijal palume koolitusele registreerimiseks täita  vorm "Töötuna registreerimine"


Antud koolitus on juba toimunud. Vali uus koolituspäev.