Koolitused

Muud teenused
Registrid
Tuleohutusteenused
Lisateave
Koolituse informatsioon
Koolitus :EHITUSTEENUSE OSUTAMINE SOOMES
Valdkond :Teenuse osutamise reeglid Soomes
Korraldaja/Lektori nimi :Tondi Koolituskeskus/Kalev Liibert
Aeg :21.11.2019 10:00
Sihtrühm :Ehitussektoris tegutsevate firmade juhid, projektijuhid, raamatupidajad, palgaarvestajad
Linn :Tallinn
Toimumiskoht :Pärnu mnt 142 Tallinn
Hind :140,00 EUR (sh 20% käibemaks)
Kaart :
Tutvustus :

Ehitusteenuse osutamine Soomes

EHITUSALA PALGATINGIMUSED SOOMES ALATES 01.04.2013
- Mida on vaja teada ehitusteenuste pakkumise planeerimisel, allhanke teostamisel?- Nõuded allhanketööde teostajale tellija, lähetatud töötajate töö- ja palgatingimuste, sotsiaalkindlustuse, kindlustuse , tööobjekti tööohutuse, töötjate töötervishoiu osas.
- Vajalikud toimingud maksuametis, töötajate maksustamine, püsiv tegevuskoht, tulumaksu-, käibemaksukohuslus, aruanded.

Teenuse planeerimine
Töövõtu aeg, üks mitu objekti
Hind ja palgakulud
Kes teeb tööd - tööjõurent, tööleping, töövõtuleping, FIE

Nõuded alltöövõtu teostajale
Tellijale esitatavad dokumendid - tellija vastutuse seadus, Tilaajavastuu.fi register, maksunumbriga rinnakaart
Esindaja määramine - volitused, kohustused

Maksustamine, vajalikud toimingud
Registreerimine maksuametis, tulumaksukaart, ettemaksuregister, tuluallikamaks, maksunumber, muud registrid
Püsiv tegevuskoht tulumaksustamise tähenduses, sellest tulenevad kohustused, tulumaks Käibemaksukohuslus.Millal registreerida?

Töötajate lähetamine, tingimused.
Tööload, taotlemine
Kollektiivleping, tööleping , lähetatud töötajate seadusest tulenevad nõuded
Palga määrad, muud lisatasud, puhkuse arvestus, lähetustasud
Lähetatud töötajate sotsiaalkindlustus, E101/A1
Töötervishoiud, tervise kontroll, tervisekaart

Lähetatud töötajate maksustamine
Tulumaksukaardi taotlemine, tulumaksu maksmine.
Aastadeklaratsioon, tulude deklareerimine

Ehitusobjekt
Ehitusobjekti kontrollimine, võimalikud sanktsioonid
Tööohutuse reeglid ehitusobjektil, vajalikud toimingud

Ajakava:
10.00 - 12.00 Loeng
12.00- 12.45 Lõuna ja kohvipaus
12.30-16.00 Loeng, küsimustele vastamine

Koolituse kestvus 7 AH.

Lektor Kalev Liibert on Soome Ehitusliidu esindaja Eestis ja Soome Tööturuinfokeskuse endine pikaajaline konsultant.
Koolituse hind sisaldab õppematerjale, toitlustust, tõendit koolitusel osalemise kohta!


Antud koolitus on juba toimunud. Vali uus koolituspäev.