Tuleohutushaldus

Efektiivne tuleohutuse korraldamine ettevõttes nõuab üha üha rohkem aega ja eriteadmisi. Sellise töötaja leidmist, palkamist ja koolitamist kõik ettevõtted aja või rahalise ressursi puudumise tõttu endale lubada ei saa. Alternatiiviks on tuleohutushalduse teenus sisse osta  vastava alale spetsialiseerinud ettevõttelt.

Ettevõtetele suunatud tuleohutuse haldus teenuse käigus hooldame kõiki tuleohutuse paigaldisi ja teostame pidevat järelvalvet tuleohutuse nõuete täitmisele.
Teenus koosneb järgnevast:

- Tuleohutuspaigaldiste hooldus
- Tuleohutuse enesekontroll
- Tuleohutuse dokumentatsiooni loomine ja pidamine
- Esmaste tuleohutuskoolituste läbi viimine
- Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuste läbiviimine
- Ettevõtte esindamine päästeametis
- Tuleohutusalane nõustamine

Haldusteenuse hinnapäringu esitamiseks võtke  ühendust:

tanel@koolitamine.ee 
Tel +372 56607533